Kontakt

Raamatupidamisteenuste
osutamine

+372 5175508

kylliki@career.ee

Teenused

Career OÜ raamatupidamisteenus pakub Teie firmale mitmekülgset ja paindlikku teenuste valikut. Meie teenuste hind sõltub mitmest erinevast aspektist nagu näiteks töödeldavate dokumentide hulk arvestusperioodis, ettevõtte töötajate arv, lisaaruandluse vajadus ning muud arvestuse eripärad.

Career OÜ teenuste hulka kuuluvad järgmised toimingud:

 • algdokumentide kontroll;

 • raamatupidamise algdokumentide kirjendamine päeva- ja pearaamatus;

 • arvelduste pidamine klientide ja tarnijatega;

 • jooksvate maksudeklaratsioonide ja raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine;

 • palga- ja laoarvestus;

 • põhivara amortisatsiooni arvestus;

 • aastaaruande ja nende lisade koostamine;

 • raamatupidamise taastamine;
 • vajadusel haigekassaga suhtlemine, haiguslehtede arvestus jms;

 • raamatupidamise ja maksunõustamine püsikliendile jooksvates küsimustes;

 • soovi korral müügiarvete väljastamine;

 • soovi korral maksekorralduste ettevalmistamine;
 • INF-ide esitamine.

Lisaks eelnevale on võimalik tellida ka muid finantsteenuseid:

 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;

 • statistiliste aruannete koostamine;
 • kapitali suurendamine-vähendamine.