Raamatupidamisteenuste osutamine

Career raamatupidamine

documentation-neo-finance

Career OÜ on raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte.
Raamatupidamise teenust pakkuva ettevõtte omanik Külliki on töötanud üle 20 aasta raamatupidajana. Oskan aidata nii personali- kui ka muu administratiivse töö osas. Töökogemus on olnud väga mitmekülgne – on hoitud
korras nii tootmis-, kaubandus-, ehitus kui ka teenindusettevõtete pearaamatuid.

Career OÜ saab olla Sulle heaks partneriks, on abiks Sinu ettevõtte korras
raamatupidamise eest. Tänu meile on Sul personaalne raamatupidaja, kes on alati
kursis Sinu ettevõtte tegevusega. Career OÜ teenus ei piirdu ainult dokumentide
töötlemisega ja vajalike aruannete esitamisega, meie püsikliente nõustame tasuta.
Career OÜ põhitegevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine väiksematele ning
keskmise suurusega äriühingutele ja mittetulundusühingutele, aitame ka füüsilisest
isikutest ettevõtjaid.

Korraldame ettevõtte raamatupidamise kõik valdkonnad. Raamatupidamisteenuses sisaldub algdokumentide töötlemine ja majandustehingute konteerimine, pearaamatu ja ostu-/müügireskontro pidamine ja väljastamine, maksu- ja finantsaruandlus. Vajadusel esindame Teie ettevõtet erinevates ametkondades Maksu- ja Tolliametis, Haigekassas, Töötukassas vms. Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine Äriregistrile.

Raamatupidamine on lahutamatu osa äritegevusest. Korrastamata raamatupidamisest alguse saanud probleemid võivad kahju tekitada ettevõttele tervikuna. Maksuameti poolt nõutav aruandlus on vaid väike osa raamatupidamisest. Professionaalne raamatupidaja on juhile usaldusväärseks partneriks, kes aitab protsesse planeerida ja kontrollib nende toimumist ettevõttes, tagades nende õigsuse.
Raamatupidamiskohuslus tähendab, et majandusüksuse juhtidele on kohustus korraldada raamatupidamist ja finantsaruandlust. Raamatupidamise korraldamiseks on mitmeid eri võimalusi kas palgata tööle raamatupidaja, teha seda ise või osta teenust spetsialiseerunud raamatupidamisettevõtte käest.
Ostes sisse raamatupidamisteenust selleks spetsialiseerunud firmast, on ettevõttel võimalik keskenduda oma põhitegevusele .

Raamatupidamise korraldamisel on mulle abiks majandustarkvara Merit Aktiva. Merit Aktiva üks võimalustest on see, et ettevõtja saab oma müügiarved koostada ise otse raamatupidaja programmis. See on kasulik nii raamatupidajale, kui ka ettevõtjale endale. Ettevõtjale seetõttu, et puudub vajadus rentida või omada arvete koostamiseks eraldi programmi või kasutada selleks hoopis Excel’t. Viimase puhul pole harv juhus, kui arved on ebakorrektselt koostatud. Lisaks on ühe kliki kaugusel olemas müügiaruanded, võlglaste nimekiri, ettemaksesed. Mulle kui raamatupidaja on selline võimalus kasulik seetõttu, et saan vajadusel abiks olla keerukamate arvete koostamisel.

Teie Career – raamatupidamine